Roum točkanai

Roum točkanai

RoUm  Priča o tome kako smo pokrenuli romsko poduzeće za nadciklažu RoUm Hvala Točkinai, koji su objavili priču o tome kako smo pokrenuli romsko društveno poduzeće za nadciklažu i povezali visoku kulturu s marginama...