RoUm 

Priča o tome kako smo pokrenuli romsko poduzeće za nadciklažu

RoUm

Hvala Točkinai, koji su objavili priču o tome kako smo pokrenuli romsko društveno poduzeće za nadciklažu i povezali visoku kulturu s marginama društva.